Itangazo 12.03.2011

Le Mouvement National Burundais

M.N.B.
 
" La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons"


ITANGAZO RIVUYE MU BIRO BIKURU VY-UMUHARI W-ABIGURUBURUNDIBarundi,
Barundikazi,
Biguruburundi mwese,
namwe bakunzi b-uburundi,


Nitugire AMAHORO N-URUKUNDO mu muhari iwacu. 


Twihweje ingene ibikorwa vy-umuhari w-abiguruburundi bitera bija imbere kurugamba twasanze yuko twokwibukanya ibintu bitatu bikurikira:

Icambere:
Kirazira kikaziririzwa yuko umunwanyi w-umuhari wacu atoza imfashanyo ku banyagihugu cane cane ivyerekeye amahera.

Abangeduzi bumuhari n-abagwanyi barafise uburyo bukwiye. Intererano tubasaba ni yugukunda Uburundi, igihugu catwibarutse, no gushigikira imigambi yacu.

Uwuzotoza amahera muzoce mutera akamo ibiro bikuru vy-umuhari kugira dufate ingingo ubwonyene.


Icakabiri:
Abamenyesha makuru na leta tugwanya bifuza kutwita aba FNL canke ADC-IKIBIRI kumvo tugitohoza. Twarangezuye ibigo vyose vyokwakira intambara. Turangenzura naho turiko turashamirana n-abasoda n-abapolisi bagishigikiye iyo leta yinyaduruko dusanga nta mu FNL-PALIPEHUTU canke uwuhengamiye kuri ADC-IKIBIRI numwe ari ku rugamba. Hose hakwiragiye abagwanyi bacu.

Nico gituma inyifato ariyo kubandanya mwumviriza abarongozi bacu. Ntimusamazwe niyo leta canke nabo bamenyeshamakuru batonze inyuma yabantu batabaho.

Mubime akarimi mwicishe bugufi. Ukuri guca muziko ntigusha.


Icagatatu:
Kuvyerekeye politike biragaragara. Umuhari wacu, nkuko mubizi, ugizwe n-abanyepolitike n-abagwanyi. Umwe wese arazi igikorwa ciwe. Vyose mubisanga mugakete twama tubarungikira rimwe kukwezi. Nukubakirana igishika cinshi, mukabumviriza namwe mukabaterera muvyiyumviro kuko nta mutwe umwe wigira inama.

MURAKOZE
IMANA IBAJE IMBERE
ITSINZI IRIHAFI


Vyandikiwe i Bujumbura n-

Umukuru w'Umuhari w'ABIGURUBURUNDI
Le Président du Mouvement National Burundais
 
Italiki 12 ntwarante 2011
CIRAMUNUDA Richard

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×